Psychiatrisch Patiëntenrecht

Wordt u gedwongen opgenomen in een psychiatrische instelling of kent u iemand die opgenomen is of wordt? Heeft u hier vragen over?

Neem gerust contact op. Inge Hidding is deskundig op het gebied van de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (WZD).

Nederlandse Orde van Advocaten

Ik heb in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de hoofd rechtsgebieden Asiel- en Vluchtelingenrecht, Vreemdelingenrecht en Psychiatrisch Patiëntenrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

Neem contact
met mij op

Inge Hidding Advocaat
Hoofdstraat 49a
7981 AD Diever

T 0521 76 90 09
M 06 387 604 27
F 0521 76 90 67
inge@hiddingadvocaat.nl


Plan route via 9292OV