Privacy Statement

Via deze website kunt u als u nog geen klant bij mij bent, juridische vragen aan mij voorleggen via het contactformulier. Ik gebruik deze gegevens alleen om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht.

Heeft u eenmaal aangegeven dat u graag wilt dat ik uw belangen behartigt, dan leg ik dit vast in een opdrachtbevestiging. Met het ondertekenen van een opdrachtbevestiging geeft u mij toestemming uw identiteitsgegevens en andere persoonlijke gegevens die van belang zijn voor uw zaak op te nemen in mijn geautomatiseerde cliëntensysteem en in een papieren dossier. Uiteraard worden deze gegevens alleen gebruikt om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen in de zaak waar de opdrachtbevestiging betrekking op heeft.

Het is mogelijk dat ik in verband met uw zaak uw gegevens deel met bijvoorbeeld (medewerkers van) een rechterlijke instantie of de tegenpartij. Ook kan het zijn dat ik gegevens zoals uw naam, en betalingen deel met mijn accountant.

Uw gegevens worden door mij zeven jaar bewaard, zowel geautomatiseerd als in het papieren archief. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te rectificeren, te wissen of de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te beperken, u kunt mij in dat geval bellen voor een afspraak. Ik verwijs naar de contactgegevens elders op deze website.

Mocht u klachten hebben over mijn verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de “Autoriteit Persoonsgegevens”, zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Waar kan ik u
mee helpen?

Stel uw vraag