Asiel- en Vreemdelingenrecht

Wilt u een (herhaalde) aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel indienen, dan kunt u contact met mij opnemen voor een gesprek. Ik kan u ook helpen bij problemen rond bijvoorbeeld gezinshereniging, toeristenvisa of verblijf om medische redenen.

Het is mogelijk dat ik aangeef dat asiel aanvragen geen zin heeft of dat het verstandiger is een ander soort verblijfsvergunning aan te vragen. Ik kan u ook helpen bij problemen rond bijvoorbeeld gezinshereniging, toeristenvisa of verblijf om medische redenen. Ik zal dan bekijken of het zinvol is de aanvraag in te dienen en zo ja welke bewijsstukken u daarvoor nodig hebt.

Nederlandse Orde van Advocaten

Ik heb in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de hoofd rechtsgebieden Asiel- en Vluchtelingenrecht, Vreemdelingenrecht en Psychiatrisch Patiëntenrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. 

Refugee and Asylum law
My office specializes in asylum law. I can give you my opinion on the merits of your case and help you with submitting your asylum application. I can also help with issues such as family reunion, medical care or studies. For example, if the Dutch Immigration Department (IND) refuses to give you a permit or refuses to provide visas for your family, I can make an appeal for you. If you don’t speak Dutch, I will arrange for a professional interpreter.

Neem contact
met mij op

Inge Hidding Advocaat
Hoofdstraat 49a
7981 AD Diever

T 0521 76 90 09
M 06 387 604 27
F 0521 76 90 67
inge@hiddingadvocaat.nl


Plan route via 9292OV